Onze vrouwenpraatgroep

De Praatgroep Buitenlandse Vrouwen is opgericht in april 2002 als zelfstandige groep onder de paraplu van de Stichting VluchtelingenContact Hattem.

 

Integratie en emancipatie

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten staat integratie en emancipatie centraal. Door op allerlei wijzen kennis te nemen van de Nederlandse cultuur worden de kansen van deze vrouwen vergroot om op volwaardige wijze te participeren in onze samenleving. De voertaal op deze ochtenden is Nederlands. De bijeenkomsten onderscheiden zich door een thematisch en actueel aanbod. Problemen die zich voordoen in het leven van alle dag worden met elkaar besproken. Zo nodig worden hiervoor deskundigen uitgenodigd.

 

Informatie

Hammy de Boer - (06) 1057 4456