Maatschappelijke begeleiding

Eén van de belangrijkste kerntaken van VluchtelingenContact Hattem is de maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingen in Hattem. Maatschappelijke begeleiding wordt gedurende twee jaar geboden aan mensen die met een verblijfsvergunning in Hattem komen wonen. Dit wordt gedaan door vrijwilligers onder leiding van de coördinator.

Foto: Humanitas.nl

Wat doet de maatschappelijk begeleider?

De maatschappelijk begeleider ondersteunt cliënten in eerste instantie in de volgende zaken:

 • Inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie, op het moment dat zij in Hattem komen wonen
 • Inschrijving bij het UWV in Zwolle, waarna de procedure kan worden opgestart om een uitkering te verkrijgen via de afdeling Sociale Zaken Hattem
 • Aanvraag van Bijzondere Bijstand, waaronder een inrichtingskrediet
 • Aanvraag van het Sociaal Fiscaal nummer bij de Belastingdienst
 • Aanvraag van de (heffings)kortingen bij de Belastingdienst
 • Aanvraag van huur -en zorgtoeslag bij de Belastingdienst
 • Eventueel de aanvraag voor Kinderbijslag
 • Rekening openen bij een bank.
 • Inschrijven bij een ziektekostenverzekeraar, w.a. verzekering, brandverzekering.kabelaansluiting, eventueel telefoonaansluiting, gas en elektriciteitsbedrijf en dergelijke
 • Kennis maken met een huisarts, tandarts en apotheek
 • Kinderen inschrijven bij scholen of kleuteropvang

Meer dan praktische zaken alleen

Maar de begeleiding gaat verder dan praktische zaken alleen. Samen met de maatschappelijk begeleider vindt de vluchteling de weg in Hattem en in de Nederlandse samenleving. Ook wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de vluchteling, zodat zij sneller zelfstandig kunnen werken aan hun nieuwe toekomst.