Maatschappelijke begeleiding

Eén van de belangrijkste kerntaken van VluchtelingenContact Hattem is de maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingen in Hattem. Maatschappelijke begeleiding wordt gedurende twee jaar geboden aan mensen die met een verblijfsvergunning in Hattem komen wonen. Dit wordt gedaan door vrijwilligers onder leiding van de coördinator.

Foto: Humanitas.nl

Wat doet de maatschappelijk begeleider?

De maatschappelijk begeleider ondersteunt cliënten in eerste instantie in de volgende zaken:

 • Inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie, op het moment dat zij in Hattem komen wonen
 • Inschrijving bij het UWV in Zwolle, waarna de procedure kan worden opgestart om een uitkering te verkrijgen via de afdeling Sociale Zaken Hattem
 • Aanvraag van Bijzondere Bijstand, waaronder een inrichtingskrediet
 • Aanvraag van het Sociaal Fiscaal nummer bij de Belastingdienst
 • Aanvraag van de (heffings)kortingen bij de Belastingdienst
 • Aanvraag van huur -en zorgtoeslag bij de Belastingdienst
 • Eventueel de aanvraag voor Kinderbijslag
 • Rekening openen bij een bank.
 • Inschrijven bij een ziektekostenverzekeraar, w.a. verzekering, brandverzekering.kabelaansluiting, eventueel telefoonaansluiting, gas en elektriciteitsbedrijf en dergelijke
 • Kennis maken met een huisarts, tandarts en apotheek
 • Kinderen inschrijven bij scholen of kleuteropvang

Voor de statushouders die vanaf 1 januari 2022 een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen, geldt optioneel de nieuwe inburgeringswet. In overleg met de gemeente kan hiervoor gekozen worden. Dit betekent dat de statushouders  gedurende de eerste zes maanden financieel ontzorgt worden. Het eventueel financieel ontzorgen is ingesteld om de verantwoordelijk voor het doen van de betalingen weg te halen bij de statushouder, zodat hij of zij zich volledig kan concentreren op de inburgering (taal) en het participeren in onze samenleving. Voor de begeleider betekent dit dat hij op zij nog wel de noodzakelijke bijstandsuitkering, verzekeringen, belastingen ect aanvraagt en afsluit, maar dat de betalingen daarvan door de Gemeente worden uitgevoerd. Na deze zes maanden ontvangt de statushouder een bedrag aan leefgeld. Van belang hierbij is dat gedurende dit half jaar de begeleider wel voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van zijn of haar financiën, ook na dit half jaar.

Onze maatschappelijk begeleiders