Over ons

Stichting VluchtelingenContact Hattem bestaat uit onbetaalde maatschappelijk begeleiders, taalcoaches en een bestuur met een betaalde coördinator. 

 

De stichting publiceert elk jaar op deze pagina een jaarverslag en een financieel verslag. Deze vindt u, evenals onze statuten en beleidsplan, onder het kopje downloads in de rechter kolom op deze pagina.

Ons bestuur

Bestuursleden Telefoon E-mail
Voorzitter: Marianne Semeijn (06) 225 023 88 voorzitter@vluchtelingencontact.nl
Secretaris: Annemieke Gilissen (06) 171 727 98 secretaris@vluchtelingencontact.nl
Penningmeester: Peter Westmaas (tijdelijk) (06) 505 067 35 pwestmaas@westmaaspartners.nl
Coördinator: Jan-Erik Barendsen (06) 226 777 27 info@vluchtelingencontact.nl

Onze doelstelling

Het doel van de stichting is het bevorderen van het geestelijk en maatschappelijk welzijn van vluchtelingen, statushouders en nieuwkomers in Hattem.

Onze kerntaken

 • Maatschappelijke begeleiding
 • Juridische begeleiding
 • Ondersteuning bij taalverwerving, onderwijs en het vinden van werk
 • Sociaal culturele activiteiten
 • Draagvlakverbreding
 • Belangenbehartiging

Onze werkzaamheden

 • Het bestuur komt eenmaal per maand bij elkaar met de coördinator
 • De werkgroep maatschappelijke begeleiding vergadert eenmaal per 6 weken samen met bestuur en coördinator
 • Maatschappelijke begeleiding wordt gedurende twee jaar geboden aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning
 • De maatschappelijke begeleiders en taalcoaches zijn vrijwilligers
 • De taalcoaches geven 1 uur per week les aan de vluchteling

Onze taken

 • Vluchtelingen begeleiden bij het betrekken van hun woning
 • Hulp bieden bij de inburgering, door middel van begeleiders en taalcoaches
 • Via een sportcoach de ouder en /of kinderen betrekken bij een sportclub
 • De coördinator begeleidt de maatschappelijke begeleiders en de taalcoaches

Onze financiën

  Stichting VluchtelingenContact krijgt eenmaal per jaar subsidie van de gemeente Hattem. Deze subsidie wordt gebruikt voor:

  • Kantoor– en zaalhuur
  • Personeelskosten van de coördinator 
  • Begeleiding kosten t.b.v. de vluchteling

  Ons beloningsbeleid

  • Het bestuur bestaat uit onbetaalde vrijwilligers
  • De coördinator is een betaalde kracht en valt onder de CAO Zorg en Welzijn