Taalcoaching

Taalcoaching verbindt. In Nederland gaan wekelijks gaan zo’n 16 duizend taalvrijwilligers en ruim 30 duizend anderstaligen met elkaar in gesprek. Ze ontmoeten elkaar, oefenen alledaagse gesprekken en leren zo elkaars wereld kennen. Taalcoaching zorgt voor meer taalkennis, zelfvertrouwen en contacten. Daar plukken anderstaligen, vrijwilligers, gemeentes en de hele maatschappij de vruchten van.

 

Op dit moment zijn er bij ons ruim twintig taalcoaches actief. Zij ondersteunen en begeleiden de inburgeraars op weg naar het inburgeringsexamen. Het is een één op één relatie, de lessen duren een uur.

Foto: Vluchtelingenwerk Nederland